Wybierz język:
Panel użytkownika:
Twój koszyk
W koszyku masz 0 produktów
na łączną kwotę 0.00 zł Koszyk

Regulamin

Faktury VAT

Wykonawca wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT lub paragon według obowiązujących przepisów prawa.



Regulamin

1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.studiorolet.pl jest firma Omega Agnieszka Frymus z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 309 NIP: 559-183-82-68 REGON: 221066806.
Dokonując zakupów w sklepie www.studiorolet.pl  Kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego treść.

2.Zamówienia


Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Właściciel serwisu zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia ograniczeń w działaniu sklepu. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym www.studiorolet.pl wymagana jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego, wypełnianego przed złożeniem zamówienia. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie internetowym, zatwierdzenie go i automatyczne przesłanie do sklepu www.studiorolet.pl.

Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego i zamówieniowego.
Klient sklepu internetowego po złożeniu zamówienia otrzyma odpowiedź e-mailem z serwisu, potwierdzającą złożone zamówienie. Jednocześnie właściciel serwisu www.studiorolet.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

Właściciel sklepu www.studiorolet.pl w każdym wypadku zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
3.Dostawa

Czas realizacji zmówienia liczony jest począwszy od dnia wpływu ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego do momentu przekazania produktu firmie kurierskiej i wynosi od 3 do 14 dni roboczych.
Zamówiony produkt wysyłany jest z miejsca siedziby Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie na adres dostawy wskazany w zamówieniu.

Koszt wysyłki zamówionych produktów obciąża Klienta i określony jest na stronie sklepu internetowego www.studiorolet.pl w zakładce „DOSTAWA.” O wysokości tych kosztów Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia, zaś ostateczna cena „do zapłaty” obejmuje cenę sprzedaży produktu wraz z kosztami przesyłki.

Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie przez firmę kurierską UPS
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego transportu, dlatego wymagamy aby dokładnie obejrzeć odbieraną przesyłkę i zastosować się do poniższych wskazówek:

Jeżeli przesyłka:


Jest nieuszkodzona - Prosimy podpisać i odebrać przesyłkę. Można ją również rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić zawartość, czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Jest uszkodzona- Jeżeli opakowanie jest uszkodzone i zachodzi podejrzenie, że zawartość może być uszkodzona należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli zawartość jest uszkodzona na skutek niewłaściwego transportu prosimy o sporządzenie wraz z kurierem notatki stwierdzającej uszkodzenie. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie firmy Omega Agnieszka Frymus o zaistniałej sytuacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stan produktu jeżeli przesyłka odebrana została pomimo widocznych uszkodzeń opakowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. 

4.Ceny

Produkty oferowane przez www.studiorolet.pl są produktami nowymi. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Właściciel sklepu internetowego www.studiorolet.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie obowiązuje wobec zamówień przyjętych do realizacji.

5. Płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.


Reklamacje

1.Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta (patrz: zakładka GWARANCJE) W razie wykrycia wady należy złożyć pisemną reklamację.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.

5. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu

7. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z niewłaściwego użytkowania produktu. 

8. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:

OMEGA Agnieszka Frymus
CH OLIWA
al. Grunwaldzka 309 80-309 Gdańsk

9.Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

10. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02. marca 2000 r o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.