Wybierz język:
Panel użytkownika:
Twój koszyk
W koszyku masz 0 produktów
na łączną kwotę 0.00 zł Koszyk

2 lata gwarancji

2 lata gwarancji

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy. Oferujemy produkty wysokiej jakości, które służą naszym Klientom przez wiele lat - dodatkowo każdy towar objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Gdyby natomiast zaistniała sytuacja, która wymaga naszej interwencji prosimy o kontakt z nami (poprzez e-mail lub telefonicznie) - nasi konsultanci umówią kuriera, który odbierze towar w celu serwisu gwarancyjnego.

Ponad to mamy pełne zaufanie do jakości Naszych produktów. Jest ono tak wielkie, że jesteśmy skłonni zaoferować 2 lata pełnej gwarancji.  Od teraz nie musisz martwić się o naprawę. Po prostu dokonaj wyboru najodpowiedniejszej osłony okiennej. My zajmiemy się resztą.


Zakres gwarancji


1.Gwarantujemy najwyższą jakość  oraz kompletność gotowego wyrobu i sprawne funkcjonowanie w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży w zakresie wymiarów, odporności na zmianę koloru, poprawności funkcjonowania.

2.W ramach odpowiedzialności zastrzegamy sobie prawo wyboru jednej z następujących form naprawy gwarancyjnej:
•rekompensata finansowa w wysokości obiektywnie odpowiadającej kosztom naprawy wyrobu
•naprawa wadliwego towaru
•wymiana wadliwego towaru na wolny od wad

3.Uznanie reklamacji powoduje wydłużenie  gwarancji na dany element o czas potrzebny na wykonanie naprawy,

4.Wada ukryta, ujawniona w okresie objętym gwarancją zostanie usunięta w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia, lub w innym terminie uzgodnionym z przedstawicielem gwaranta

5.Ujawnione wady należy zgłaszać drogą pocztową lub poprzez wiadomość e-mail w terminie 7 dni od ich ujawnienia, załączając w miarę możliwości zdjęcia ujawnionej wady

6.Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko przez przedstawiciela gwaranta

7.Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać po uregulowaniu 100% należności widocznej na fakturze, której dotyczy reklamacja.

8.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
•wypadków losowych, takich jak katastrofy naturalne, pożary itp.
•nieprawidłowego sposobu pomiaru
•użycia produktu niezgodnie z zaleceniami
•zamontowania osłon okiennych poza mieszkaniem (np. na zewnątrz mieszkania)
•narażenia produktu na działanie zbyt wysokiej lub niskiej temperatury

9.Czynniki naturalnego użytkowania produktów i zużycia również nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych. Należą do nich między innymi:
•naturalne zużycie produktu
•blaknięcie materiału (jest to proces naturalny)

Sklep Studiorolet nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub pośrednie szkody, straty lub koszty związane z montażem zakupionych produktów. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wynikających z odpowiednich przepisów. Proszę nie wahaj się w razie wątpliwości  skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta,  zarówno w przypadku pytań o Nasze produkty jak i kwestię gwarancji. Jesteśmy tutaj dla Ciebie.